گزارش تحلیلی- خبری عصر فولاد 3 آبان 1395

گزارش تحلیلی- خبری عصر فولاد 3 آبان 1395

گزارش تحلیلی- خبری عصر فولاد 3 آبان 1395   ... ادامه
گزارش تحلیلی- خبری عصر فولاد 2 آبان 1395

گزارش تحلیلی- خبری عصر فولاد 2 آبان 1395

گزارش تحلیلی- خبری عصر فولاد 2 آبان 1395   ... ادامه
آنالیز گندم خوراکی قزاقستان

آنالیز گندم خوراکی قزاقستان

آنالیز گندم خوراکی قزاقستان   ... ادامه
حواله های پتروشیمی تندگویان 2 و 3 آبان

حواله های پتروشیمی تندگویان 2 و 3 آبان

حواله های پتروشیمی تندگویان   ... ادامه
حواله های پتروشیمی تندگویان تاریخ 1 آبان

حواله های پتروشیمی تندگویان تاریخ 1 آبان

حواله های پتروشیمی تندگویان   ... ادامه
عرضه محصولات کشاورزی 95/08/05

عرضه محصولات کشاورزی 95/08/05

عرضه جو دامی به حجم پایه 1060 تن و افزايش عرضه 0 تن مورخ 1395/08/05 عرضه شکر سفید به حجم پایه 400 تن و افزايش عرضه 3400 تن مورخ 1395/08/05 عرضه ذرت دامی به حجم پایه 100 تن و افزايش عرضه 0 تن مورخ 1395/08/05 عرضه جو دامی (ماده33) به حجم پایه 631666 تن و افزايش عرضه 0 تن مورخ 1395/08/05 عرضه گندم   ... ادامه
عرضه محصولات کشاورزی 95/08/03

عرضه محصولات کشاورزی 95/08/03

کارگزاری مبین سرمایه (کارگزار الف بورس کالا) عرضه کننده محصولات کشاورزی، برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه کد گیری آنالیز محصولات و خرید با شماره 02142972 داخلی206 و 120 تماس بگیرید همچنین میتوانید برای دریافت عرضه محصولات، آمار معاملات و قیمت محصولات بر روی تلفن همراه خود به کانال تلگرام ما بپیوندید.   ... ادامه
آمار معاملات محصولات کشاورزی 95/08/04

آمار معاملات محصولات کشاورزی 95/08/04

کارگزاری مبین سرمایه (کارگزار الف بورس کالا) عرضه کننده محصولات کشاورزی، برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه کد گیری آنالیز محصولات و خرید با شماره 02142972 داخلی206 و 120 تماس بگیرید همچنین میتوانید برای دریافت عرضه محصولات، آمار معاملات و قیمت محصولات بر روی تلفن همراه خود به کانال تلگرام ما بپیوندید.   ... ادامه
آمار معاملات محصولات کشاورزی 95/08/03

آمار معاملات محصولات کشاورزی 95/08/03

کارگزاری مبین سرمایه (کارگزار الف بورس کالا) عرضه کننده محصولات کشاورزی، برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه کد گیری آنالیز محصولات و خرید با شماره 02142972 داخلی206 و 120 تماس بگیرید همچنین میتوانید برای دریافت عرضه محصولات، آمار معاملات و قیمت محصولات بر روی تلفن همراه خود به کانال تلگرام ما بپیوندید.   ... ادامه