نکات مهم عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 26 تیر ماه 1396

نکات مهم عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 26 تیر ماه 1396

مهم ترین نکات عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا، در روز دوشنبه 26 تیر ماه 1396   ... ادامه
تحلیلی بر قیمت های جدید / جهت گیری صعودی قیمت های جدید پایه محصولات پتروشیمی

تحلیلی بر قیمت های جدید / جهت گیری صعودی قیمت های جدید پایه محصولات پتروشیمی

قیمت های محصولات پلیمری در حالی توسط دفتر توسعه صنایع تکمیلی اعلام شد که جهت گیری عمده گریدها صعودی بود. در این بین بیشترین افزایش نرخ مربوط به گرید پلی استایرن معمولی بود که با 744 ریال و معادل 1.5 درصد افزایش رو به رو شد.   ... ادامه