تغییر نرخ‏ تامین وجه شرکت‌های توزیع نیروی برق در بازار برق بورس انرژی ایران
اطلاعیه

تغییر نرخ‏ تامین وجه شرکت‌های توزیع نیروی برق در بازار برق بورس انرژی ایران

تغییر نرخ‏ تامین وجه شرکت‌های توزیع نیروی برق در بازار برق بورس انرژی ایران   ... ادامه
اطلاعیه  تغییر ساعات آغاز و پایان دوره‏‌های مختلف مصرف برق از دی تا اسفند ماه 1396
اطلاعیه

اطلاعیه تغییر ساعات آغاز و پایان دوره‏‌های مختلف مصرف برق از دی تا اسفند ماه 1396

اطلاعیه تغییر ساعات آغاز و پایان دوره‏‌های مختلف مصرف برق در قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در دوره های مصرف معین و دوره‏های تحویل مشخص از دی تا اسفند ماه 1396"   ... ادامه
بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۲ دسامبر۲۰۱۷

بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۲ دسامبر۲۰۱۷

به دنبال توقف پیش‌بینی نشده عملیات سیستم خط‌ ‌لوله Forties (که ۴۰درصد از نفت و گاز میادین دریای شمال انگلیس را منتقل می‌نماید) که منجر به افزایش قیمت در روز دوشنبه به بالاترین سطح خود طی دوسال و نیم گذشته شد،...   ... ادامه
بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷

بررسی بازار جهانی نفت روز ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷

به دنبال انتشار گزارش هایی مبنی بر توقف عملیات خط لوله اصلی دریای شمال برای تعمیرات، قیمت نفت خام برنت در روز دوشنبه به بالاترین سطح خود از اواسط سال ۲۰۱۵ رسید.   ... ادامه
MobinPhysical
MobinPhysical